بیخود زور نزنین .

اصرار الکی هم نکنین .

هیچکدومتون صلاحیت نگهداری این توله ها رو نداشتین .

دیشب گذاشتمشون صندوق عقب ماشین٬

بردمشون پارک لویزان٬ اون بالای بالا٬ ولشون کردم در دامان طبیعت برن حال کنن !

 آخه میدونی ...

اینا حیوونای وحشی جنگلو به انسانهای اهلی شهر ترجیح میدن !!

/ 2 نظر / 17 بازدید
خر نسبتا فهیم

ديدی داری رد گم می کنی!! ........................ گدا کدوم بود. بابا طرف بنزينش تموم شده بوده!

شعبده باز

۳ روزه ميميرن شک نکن ! لينکتان کنيم شما را؟!